STT ĐƠN VỊ SỐ THÍ SINH SỐ LƯỢT THI
1 Tập đoàn Xăng dầu VN 27 0
2 Tập đoàn CN Cao su VN 16 0
3 Tập đoàn Dệt May VN 26 0
4 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN 1012 0
5 Tập đoàn Bảo Việt 52 0
6 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN 431 0
7 Tập đoàn Điện lực VN 125 0
8 Tập đoàn Hóa chất VN 8 0
9 Ngân hàng NN & PT NT VN 55 0
10 Ngân hàng TMCP Công thương VN 222 0
11 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN 876 0
12 Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 556 0
13 Ngân hàng Chính sách xã hội TW 12 0
14 Ngân hàng Phát triển VN 201 0
15 Phòng Thương mại và Công nghiệp VN 4 0
16 Bảo hiểm Tiền gửi VN 59 0
17 TCT Đầu tư và Kinh doanh Vốn NN 34 0
18 Tổng Công ty Cà phê VN 8 0
19 TCT Lương thực Miền Bắc 7 0
20 CQ Tập đoàn Than - Khoáng sản VN 5 0
21 TCT Lương thực Miền Nam 133 0
22 TCT Giấy VN 3 0
23 TCT Hàng hải VN 6 0
24 TCT CN Tàu thủy 68 0
25 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 219 0
26 TCT Truyền thông Đa phương tiện VTC 8 0
27 TCT Sông Đà - CTCP 8 0
28 TCT Đường sắt VN 494 0
29 TCT Thép VN - CTCP 52 0
30 TCT Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 7 0
31 TCT Thuốc lá VN 370 0
32 TCT CN Xi măng VN 195 0
33 TCT Hàng không VN 105 0
34 TCT Viễn thông Mobifone 1390 0
35 Chi đoàn cơ quan Đảng ủy Khối 32 0